Hàng trăm gia đình hào hứng tham gia Launching Summer Camp TEKY Hà Nội