Tiếp cận công nghệ tự động hoá với trại hè cho bé từ 11 đến 15 tuổi tại Teky