Lễ ra quân cho 7 siêu nhân lập trình nhí thi cuộc thi quốc tế WeCODE