CÙNG CON LẬP TRÌNH “XOÁ MÙ CHỮ THỜI SỐ” – GIAO LƯU CÙNG SHARK BÌNH