Chuỗi trại hè 2020 đã khởi động trên toàn quốc chào đón hè rực rỡ