Trại hè cho trẻ tại Hà Nội là nơi giúp con khơi dậy sự sáng tạo