Nhật Bản sử dụng robot để huấn luyện đội tuyển bóng chuyền