Một mô hình giáo dục Việt Nam được đánh giá cao bởi Tổ chức giáo dục Quốc tế