Lập trình Python là gì? Tại sao nên cho các bé học lập trình Python?