Tại sao trẻ có niềm đam mê Toán khi học lập trình?