Bill Gates, CEO Facebook kêu gọi trẻ em học lập trình