“Bé chơi game có thể trở thành lập trình viên” – Mark Zuckerberg