TEKY Member Day, chinh phục đường đua – Thủ lĩnh TEKY