Phương thức thanh toán

1. Phương thức thanh toán

TEKY.ONLINE chưa có hình thức thanh toán trực tuyến qua website. Hình thức thanh toán được thỏa thuận giữa hai bên và lựa chọn 1 trong các hình thức sau:

  • Thanh toán bằng tiền mặt tại các trụ sở của TEKY
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty
  • Thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ trên máy POS.

2. Thông tin tài khoản thanh toán:

Tài khoản 1 (dành cho các cơ sở tại Miền Bắc)

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ HOLDINGS

Số tài khoản: 19133167493018 – Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Đông Đô

Tài khoản 2 (dành cho các cơ sở tại Miền Nam)

Chủ tài khoản: CN T.TP HCM-CT CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Số tài khoản: 19133455306125 –  Ngân hàng Techcombank

Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.