Chính sách và quy định chung

1. Thông tin chung

 • Học sinh đăng ký và đóng học phí tối thiểu 03 (ba) ngày trước khi lớp học bắt đầu, TEKY sẽ tổ chức và sắp xếp lớp học cho những Học sinh đã hoàn thành đủ học phí.
 • Trong trường hợp ngày khai giảng của Học sinh xảy ra các sự việc bất khả kháng (dịch bệnh, thời tiết xấu…) có công lệnh của Bộ giáo dục hoặc có thông báo nghỉ của TEKY, Học viện sẽ tổ chức lùi lịch khai giảng đến khi TEKY thông báo.
 • Sau 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày đặt cọc hoặc kết thúc chương trình ưu đãi/khuyến mại, Phụ huynh phải hoàn thành đầy đủ học phí. Quá 45 (bốn mươi lăm) ngày Phụ huynh chưa hoàn thiện đầy đủ học phí, khoản tiền đặt cọc sẽ hết hiệu lực và không được hoàn trả.
 • Khoản đặt cọc chỉ áp dụng để giữ chỗ và giữ ưu đãi, Học sinh chỉ được tham gia vào lớp sau khi hoàn thiện đầy đủ học phí.
 • Trong trường hợp Phụ huynh đặt cọc quá 45 (bốn mươi lăm) ngày mà chưa tới lịch khai giảng hoặc trong trường hợp bất khả kháng (ốm đau, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, lũ lụt, giông bão, chiến tranh, bạo loạn, phá hoại…) thì khoản cọc này vẫn có giá trị tới ngày khai giảng.
 • Trong thời gian buổi học diễn ra, nếu Phụ huynh có việc quan trọng cần trao đổi với Học sinh hoặc Giáo viên, Phụ huynh vui lòng liên hệ nhân viên TEKY tại quầy Lễ Tân để được hỗ trợ. Phụ huynh vui lòng không tự ý vào lớp, tránh gây ảnh hưởng đến học tập của Học sinh

2. Bảo lưu

 • Chính sách bảo lưu buổi học được áp dụng:
  • Những trường hợp được xét bảo lưu với lý do bất khả kháng
  • Học sinh đã đóng đủ học phí.
  • Thời hạn bảo lưu tối đa 06 (sáu) tháng.
  • Để bảo lưu, Phụ huynh đến trực tiếp Học viện để được nhân viên CSKH/VH hướng dẫn hoàn thiện mẫu “Đơn đề nghị Bảo lưu” hoặc điền mẫu đơn điện tử  ít nhất trước 03 (ba) ngày kể từ ngày đề xuất bảo lưu.
 • Trường hợp Học sinh quay trở lại học, Phụ huynh liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng tại Học viện trước 05 (năm) ngày làm việc để được tư vấn và sắp xếp vào lớp phù hợp (lớp có cùng số buổi học trước thời điểm bảo lưu, theo lịch học của TEKY).
 • Số tiền học phí đã xin bảo lưu của Học sinh không được hoàn phí trong bất kì trường hợp nào.

3. Chuyển lớp/Chuyển khóa/Chuyển cơ sở

 • Học sinh được yêu cầu đổi giờ học, lớp học 01 lần trong 01 học kỳ (12 tháng)
 • Học sinh có thể chuyển lớp trong Học viện hoặc giữa các Học viên trong hệ   thống  TEKY với điều kiện phải có lớp phù hợp và còn chỗ trống.
 • Để được chuyển lớp/chuyển khóa, Phụ huynh điền vào mẫu “Đơn đề nghị chuyển lớp/ Chuyển khóa/Chuyển cơ sở” và sẽ được giải quyết trước 05 (năm) ngày diễn ra buổi học kế tiếp.

4. Chuyển nhượng học phí

 • Mỗi một Học sinh chỉ được chuyển phí 01 (một) lần cho 01 (một) Học sinh khác. Chuyển 100% khóa học, không chuyển từng học phần.
 • Phụ huynh/Học sinh chịu trách nhiệm tìm người nhận phí.
 • Học phí chuyển nhượng được tính bằng tổng số buổi chưa học của Học sinh chuyển nhượng chuyển sang.
 • Trường hợp Học sinh nhận chuyển nhượng phí mà số buổi nhận không đủ số buổi của 01 học phần (12 buổi), Học sinh nhận chuyển nhượng cần hoàn thành bổ sung học phí đủ số buổi học của Học phần theo bảng giá niêm yết của Học viện.
 • Phụ huynh chuyển nhượng điền “Đơn đề nghị Chuyển nhượng học phí” hoặc điền mẫu đơn điện tử (chữ ký điện tử) có đầy đủ thông tin liên quan đến HS Chuyển phí và HS Nhận phí chuyển nhượng.
 • Không áp dụng cho khách hàng đặt cọc.

5. Hoàn học phí

 • TEKY chỉ thực hiện hoàn trả học phí đối với các lớp học bị hủy vì lý do bất khả kháng từ phía Học viện. TEKY không giải quyết yêu cầu hoàn phí vì lý do khác ngoài lý do nêu trên.
 • Để được hoàn trả học phí, Phụ huynh điền vào mẫu“Đơn đề nghị hoàn phí”  hoặc mẫu đơn điện tử.
 • Trong thời gian 14 (mười bốn) ngày (không tính ngày nghỉ lễ), kể từ ngày Học viện nhận đầy đủ thông tin về thủ tục hoàn trả học phí, Học viện sẽ tiến hành chuyển khoản số học phí còn lại tới tài khoản ngân hàng do Phụ huynh cung cấp.

6. Tổ chức học bù

 • Để đảm bảo chất lượng dạy và học, Học sinh cần phải tham gia đầy đủ các buổi học. Học viện sẽ không sắp xếp học bù nếu Học sinh nghỉ bất kỳ buổi học nào.

7. Quy định đối với Học sinh

 • Học sinh phải đi học đầy đủ, đúng giờ, đúng lịch học. Khi nghỉ học cần có sự thông báo của Phụ huynh với Học viện. Học sinh không được nghỉ quá 03 buổi học liên tiếp mà không báo với Học viện.
 • Không được viết hoặc vẽ bậy lên bàn ghế, không được làm hỏng bàn ghế, dụng cụ của Học viện, giữ gìn vệ sinh lớp, Học sinh nào vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét buộc thôi học.
 • Phụ huynh sẽ có trách nhiệm kiểm tra tình hình học tập của Học sinh thông qua Hệ thống TEKY LMS (Hệ thống quản lý học tập) do Học viện cung cấp. Trường hợp đặc biệt Học viện sẽ trực tiếp liên hệ và thông báo tình hình học tập của Học sinh.

8. Quy định xử lý của Học viện khi Học sinh vi phạm nội quy

Học viện rất tiếc phải xem xét việc đình chỉ học đối với Học sinh trong các trường hợp sau:

 • Gây ra thiệt hại nghiêm trọng, phá hủy tài sản, cố ý tham gia vào hành vi trộm cắp tài sản của Học viện.
 • Cư xử, hành động gây nguy hiểm, đe dọa đối với sức khỏe, an toàn của bất kỳ ai tại Học viện.
 • Sử dụng các hình ảnh, clip bạo lực, khiêu dâm, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy không phù hợp văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam

9. Quy định về đảm bảo an toàn cho Học sinh

 • Để đảm bảo an toàn, Phụ huynh vui lòng đưa đón con đúng giờ. Học viện sẽ không chịu trách nhiệm với các sự cố xảy ra đối với Học sinh ngoài thời gian học tại TEKY.
 • Khi đưa đón con, Phụ huynh phải đưa đón tại cửa Chính-Học viện.
 • Trong trường hợp Phụ huynh không trực tiếp đưa đón tại cửa Chính – Học viện, Phụ huynh vui lòng liên hệ nhân viên của TEKY theo số điện thoại liên hệ của từng Học viện để được hỗ trợ đưa con xuống cửa Tòa nhà.
 • Trong trường hợp phụ huynh nhờ người khác đến đón con, người được nhờ đến đón con phải cung cấp đúng thông tin của Học sinh và có xác nhận từ Phụ huynh.
 • Trong trường hợp, do nhà gần Học viện con tự ra về được, do con lớn đủ tuổi và khả năng tự ra về, Phụ huynh vui lòng đăng ký và thông báo đến nhân viên CSKH tại TEKY để được hỗ trợ.
 • Nhân viên Học viện TEKY không để Học sinh ra về một mình nếu Phụ huynh không có người đưa đón.