Chính Sách Bảo Mật

TEKY cam kết bảo vệ sự riêng tư của tất cả người sử dụng. Xin vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” sau đây để hiểu cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bởi khi chấp nhận, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin của bạn theo các điều khoản của chính sách này.

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn

Khi bạn “Đăng ký học thử” trên trang web teky.online bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin về bản thân bao gồm: Họ tên,  Số điện thoại, Địa chỉ email, Họ tên con của bạn, thông tin liên lạc và Khóa học lựa chọn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web teky.online.

2 . Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng và phân tích thông tin chúng tôi thu thập để có thể quản lý, hỗ trợ, cải thiện và phát triển kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.

Đặc biệt, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn, tham khảo quan điểm của bạn về các dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng hoặc phát triển các dịch vụ của chúng tôi . Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để cho bạn biết về sản phẩm và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp có thể được bạn quan tâm và chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua bưu điện, điện thoại hoặc fax , cũng như qua email. Nếu bạn thay đổi quan điểm của bạn về việc bị liên lạc trong tương lai, xin vui lòng cho chúng tôi biết.

3 . Tiết lộ thông tin của bạn

Các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được tổ chức trên các máy chủ của TEKY và có thể được truy cập tất cả hoặc một phần bởi nhân sự của chúng tôi với các mục đích quy định trong chính sách này hoặc cho các mục đích khác đã được phê duyệt của bạn. Ngoài ra chúng tôi có thể vì lý do nào đó di chuyển địa điểm lưu trữ dữ liệu ra bên ngoài của Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo rằng các biện pháp an ninh thích hợp được đưa ra liên quan đến lưu trữ dữ liệu như vậy.

Cuối cùng, nếu doanh nghiệp của chúng tôi tham gia vào một liên doanh, được bán hoặc sáp nhập với một thực thể kinh doanh, thông tin của bạn có thể được tiết lộ cho các đối tác kinh doanh mới của chúng tôi hoặc chủ sở hữu.

Trừ khi cần phải thực hiện yêu cầu từ luật pháp, chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc phân phối bất kỳ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn.

4 . An ninh và duy trì dữ liệu

Chúng tôi sử dụng biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin của bạn khỏi những truy cập bởi những người trái phép và chống lại chế trái pháp luật, mất mát vô tình, phá hủy và thiệt hại. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn cho một thời hạn hợp lý hoặc miễn là luật pháp đòi hỏi.

5 . Truy cập và cập nhật

Bạn có quyền để xem thông tin về quý vị và bạn có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết để đảm bảo rằng nó là chính xác và cập nhật. Nếu bạn muốn làm điều này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có quyền thực hiện theo pháp luật để tính lệ phí để đáp ứng chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn thông tin chi tiết các thông tin chúng tôi có về bạn.

6 . Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Bất kỳ thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng lên trang web teky.online và khi thích hợp , thông qua email thông báo.

7 . Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tất cả các ý kiến, thắc mắc và yêu cầu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin hãy liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mã số thuế: 0108434588 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 14/09/2018

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà MAC Plaza, số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024-7109-6668 – Email: support@teky.edu.vn

Đại diện theo pháp luật: Đào Lan Hương