Tại sao nên cho trẻ em học lập trình máy tính từ sớm?